Dokumentai

Pradžia

1945 m. ištremtų Alytaus aps. Druskininkų vls. gyventojų sąrašas

1945-10-30
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
13
Lapų Nr.
300
Pastabos