Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 1945 m. žuvusių aktyviųjų kovotojų sąrašas

Ne anksčiau kaip 1945-12-31
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
227
Lapų Nr.
13, 14