Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Stravinsko-Žiedo 1945-10-31 įsakymas Nr. 3 dėl rinktinės kuopų veikimo teritorinių ribų nustatymo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1945-10-31
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
226
Lapų Nr.
2