Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado Jono Jakubavičiaus-Rugio pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie 1946 m. lapkričio 15 d. Alytaus aps. Daugų vls. Rakatanskų k. įvykusias kautynes

1946 m. lapkričio 14–28 d.
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
177