Dokumentai

Pradžia

A apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-01-02 pranešimas apygardos vadui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui apie 1945 m. gruodžio 15 d. partizanų įvykdytą Alytaus aps. Merkinės mstl. puolimą. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1946-01-02
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
152