Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio Merkio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siųstos žinios apie partizanų ir priešo veiksmus 1946 m. lapkričio 1–15 d.

[1946 m. lapkričio 16–30 d.]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
126