Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono partizanų karo lauko teismo pirmininko vado Edvardo Juknaičio-Petraičio rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui siunčiamų karo lauko teismo posėdžio protokolų lydraštis

1946-11-14
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
8
Lapų Nr.
107