Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio raštas Merkio rinktinės vadui, kuriame pranešama apie apygardos štabo pradėtą leisti laikraštį „Aukuras“, prašoma atsiųsti patriotinio turinio ar bolševikinę propagandą demaskuojančių straipsnių ir kt.

1947 m. kovas
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
17
Lapų Nr.
181