Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės laikraščio "Mylėk Tėvynę" pavadinimo eskizas

[1946-1947 m.]
Laikraščiai ir kt. periodiniai leidiniai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
11
Lapų Nr.
15