Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-01-04 pranešimas Merkinės bataliono vado pavaduotojui Vincui Batulevičiui-Gailiui aoie jo paskyrimą Merkio rinktinės vado adjutantu. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-01-04]
Veiklos dokumentai

1945 m. lapkričio 18 d. Dzūkų grupė pavadinta A apygarda.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
451