Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-03-01 raštas apygardos vadui Dominykui Jėčiui-Ąžuoliui dėl Karininko Juozapavičiaus grupės veikimo teritorijos perėmimo. Nuorašas

Nuorašas darytas [1947-03-01]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
379