Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos vado pavaduotojo Adolfo Ramanausko-Vanago 1946-11-18 raštas Pietų Lietuvos srities vadui Sergijui Staniškiui-Antanaičiui dėl Pietų Lietuvos srities štabo veiklos po Juozo Vitkaus-Kazimieraičio žūties. Nuorašas

Nuorašas darytas [1946-11-18]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
342