Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės vado Adolfo Ramanausko-Vanago 1947-03-01 raštas apygardos vadui dėl nesusipratimų vykdant apygardos vado įsakymą prijungti Alytaus aps. Alovės vls. esančią Merkio rinktinės veikimo teritorijos dalį prie Dzūkų rinktinės Geležinio Vilko grupės veikimo teritorijos. Nuorašas

Nuorašas darytas [1947-03-01]
Veiklos dokumentai

Susiję dokumentai:

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
344