Dokumentai

Pradžia

Merkio rinktinės 3-ojo bataliono vado pavaduotojo Adolfo Baublio-Vyto pranešimas rinktinės vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui apie partizanės Ramunės (slap.) perduotus vaistus, eilėraščius, kalkę, tušą ir kitas gautas pinigines bei materialines aukas

1946-11-13
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
71