Dokumentai

Pradžia

Nenustatyto [Didžiosios kovos apygardos] partizano laiškas Pietų Lietuvos srities štabo nariams

1946-11-18
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
10
Lapų Nr.
68