Dokumentai

Pradžia

Lietuvos laisvės armijos (LLA) A apygardos vado 1945‒1946 m. įsakymas Nr. 16 dėl partizano Lino (slap.) paskyrimo apygardos vado adjutantu. Ištrauka

Nuorašas darytas [1946 m.]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
14
Lapų Nr.
170