Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos Merkio rinktinės 2-ojo bataliono vado Edvardo Juknaičio-Petraičio įsakymas Nr. 4 dėl partizanų paskyrimo, atleidimo iš pareigų ir kovotojo Narsučio (slap.) įspėjimo

1946-11-17
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
14
Lapų Nr.
140