Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos vadovybės kreipimasis „Lietuvos išdavikams ir išgamoms“, įspėjantis netarnauti okupacinei valdžiai

[1946 m.]
Veiklos dokumentai

Dokumentas 1948-04-26 paimtas iš Jono Rinkevičiaus Šakių aps. Degučių k.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
18279/3
Bylos tomo Nr.
1
Lapų Nr.
378-8