Dokumentai

Pradžia

Kautynių ir susidūrimų, kuriuose dalyvavo 1944‒1946 m. žuvę [Kęstučio apygardos Povilo Lukšio rinktinės] partizanai, aprašymai

[1946 m.]
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
3
Lapų Nr.
Nuo 1 iki 3