Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos vado Dominyko Jėčio-Ąžuolio įsakymas Nr. 27K dėl Dzūkų rinktinės Karininko Juozapavičiaus grupės išformavimo, grupės vado Antano Grušausko-Siaubo atleidimo iš pareigų, išbraukimo iš partizanų sąrašų ir kt.

1947 m. [kovas]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
214