Dokumentai

Pradžia

Duomenys apie rinkimus Varėnos aps. Varėnos vls. Krivilių apylinkėje

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
13
Lapų Nr.
430
Pastabos