Dokumentai

Pradžia

Partizano [Beržo] surinkti duomenys apie rinkimus Varėnos aps.

Nenustatyta data
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
13
Lapų Nr.
421
Pastabos