Dokumentai

Pradžia

Sėlynės (dabar – Rokiškio r. Rokiškio kaimiškoji sen.) pradžios mokyklos mokytojas Leonardas Grigonis su mokiniais

[1932 m.]
Fotodokumentai

Trečioje eilėje ketvirtas iš kairės – Antanas Uldukis (vėliau Leonardo Grigonio įsūnytas). L. Grigonis-Užpalis – nuo 1948-08 – Prisikėlimo apygardos vadas, nuo 1949-08 – LLKS Tarybos prezidiumo narys. Dokumento originalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
585, 586