Dokumentai

Pradžia

Mokytojas Leonardas Grigonis Raisto miške (dabar – Rokiškio r.)

1932 m. gegužė
Fotodokumentai

Leonardas Grigonis-Užpalis – nuo 1948-08 – Prisikėlimo apygardos vadas, nuo 1949-08 – LLKS Tarybos prezidiumo narys. inalas saugomas Andriaus Dručkaus asmeniniame archyve.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-12
Apyrašo Nr.
2
Bylos Nr.
2
Lapų Nr.
583, 584