Dokumentai

Pradžia

Antanas Elvikis

Ne vėliau kaip 1933-11-18
Fotodokumentai

A. Elvikis – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1944–1945 m.). Nuotrauka įklijuota A. Elvikio pase.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
8820/3
Bylos tomo Nr.
3
Lapų Nr.
323-20