Dokumentai

Pradžia

Juozapas Strainys

Ne vėliau kaip 1933-09-03
Fotodokumentai

J. Strainys – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1944–1945 m.). Nuotrauka įklijuota J. Strainio pase.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
8820/3
Bylos tomo Nr.
3
Lapų Nr.
309-1