Dokumentai

Pradžia

Antanas Nasevičius

Ne vėliau kaip 1935-01-02
Fotodokumentai

A. Nasevičius – Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys (1943–1945 m.). Nuotrauka įklijuota A. Nasevičiaus pase.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15742/3
Bylos tomo Nr.
5
Lapų Nr.
143-33