Dokumentai

Pradžia

Aleksandras Tuinyla

Ne vėliau kaip 1934-01-12
Fotodokumentai

A. Tuinyla – Lietuvos laisvės armijos (LLA) Kauno, vėliau Vilniaus apygardos vadas. Nuotrauka įklijuota A. Tuinylos pase.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
15742/3
Bylos tomo Nr.
5
Lapų Nr.
143-1