Dokumentai

Pradžia

Bendrojo demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio (BDPS) prezidiumo atsišaukimas „Lietuviai ir lietuvės!“

[1947 m. balandis–birželis]
Atsišaukimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
1269
Lapų Nr.
133, 142