Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos [štabo] Rikiuotės skyriaus viršininko Jono Aleščiko-Rymanto 1947-06-04 raportas apie savo išvykimą Vytauto rinktinės štabo link

Nuorašas darytas [1947-06-04]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
1269
Lapų Nr.
68