Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos [štabo] Rikiuotės skyriaus viršininko Jono Aleščiko-Rymanto 1947-05-21 raportas dėl kursų puskarininkio laipsniui įgyti organizavimo Vytauto rinktinėje

Nuorašas darytas [1947-05-21]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
1269
Lapų Nr.
64