Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos [štabo] Rikiuotės skyriaus viršininko Jono Aleščiko-Rymanto 1947-04-28 raportas apie apygardos rinktinių vizitavimo eigą

Nuorašas darytas [1947-04-28]
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
1269
Lapų Nr.
63