Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos vado Adolfo Ramanausko-Vanago įsakymas Nr. 11 dėl apygardos štabo adjutanto Liongino Baliukevičiaus-Dzūko paskyrimo apygardos štabo Spaudos ir švietimo skyriaus viršininku

1948-07-25
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
80