Dokumentai

Pradžia

Dainavos apygardos vado Adolfo Ramanausko-Vanago [1948-05] įsakymas Nr. 9 dėl partizano Juliaus Karpio-Vieversio, Alekso paskyrimo ir grupių štabų, dalinių vadų ir kovotojų veiklos įvertinimų skelbimo. Nuorašas

Nuorašas darytas 1948-07-20
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-1
Apyrašo Nr.
58
Bylos Nr.
44618/3
Bylos tomo Nr.
9
Lapų Nr.
79