Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Šerno rinktinės štabo nurodymai [rinktinės organizacinio sektoriaus rajonų padalinių viršininkams] dėl pinigų ir [rašomojo bei kalkinio popieriaus] siuntimo rinktinės štabui tvarkos

[1946-11-20]
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
43
Lapų Nr.
119