Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Šerno rinktinės štabo 1946-11-08 nurodymai rinktinės organizacinio sektoriaus rajonų padalinių viršininkams organizacinio sektoriaus rajonų, valsčių ir kt. padalinių ūkinės atskaitomybės klausimais. Nuorašas (su [Savanorio] rinktinės organizacinio sektoriaus [...] rajono padalinio viršininko Birono (slap.) 1947-04-21 rezoliucija)

Nuorašas darytas 1947-04-21
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
43
Lapų Nr.
117, 118