Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Šerno rinktinės vado Jono Žemaičio-Atomo nurodymai [...] dalinio vadui Merkiui (slap.) jam pavaldžių ryšininkų veiklos klausimais

1946-11-08
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
43
Lapų Nr.
116