Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Šerno rinktinės štabo nurodymai [...] dalinio vadui Narūnui (slap.) dalinių ūkinės atskaitomybės klausimais

[1946-11-08]
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
43
Lapų Nr.
114, 115