Dokumentai

Pradžia

[MGB organų fiktyviai įsteigtos] [...] apygardos vado 1947-05-12 įsakymas Nr. 3 dėl organizacinio darbo suaktyvinimo, grupių ir kuopų štabų formavimo, skyrių ir grandžių vadovų paskyrimo, kovotojų suskirstymo į lemiamo momento būrius, neprisiekusių partizanų prisaikdinimo ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1947-05-12
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
42
Lapų Nr.
33