Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Savanorio rinktinės Juozapavičiaus rajono Butageidžio dalinio vado pranešimas rajono vadui apie turimus aukštesnės vadovybės įsakymus, nurodymus ir kitus direktyvinius dokumentus

1947-11-20
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
42
Lapų Nr.
32