Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Šerno rinktinės vado Jono Žemaičio-Mockaus [nurodymai] [...] dalinio vadui Narūnui (slap.)

[1946-11-08]
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
42
Lapų Nr.
31