Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Šerno rinktinės štabo nurodymai dėl dalinių ūkinės atskaitomybės dokumentacijos

1946-11-08
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
42
Lapų Nr.
Nuo 28 iki 30