Dokumentai

Pradžia

Jungtinės Kęstučio apygardos Šerno rinktinės vado Jono Žemaičio-Mockaus nurodymai [...] dalinio vadui Narūnui (slap.) dėl veiksmų apsisaugant nuo galimų MVD provokacijų

1946-10-08
Veiklos dokumentai

Dokumentas iš Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo archyvo, 1994 m. liepos 23 d. rasto Kėdainių r.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-5
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
42
Lapų Nr.
27