Dokumentai

Pradžia

Didžiosios Kovos [apygardos B rinktinės 1-ojo bataliono vado] įsakymas Nr. 3 dėl partizano Jūros (slap.) paskyrimo, partizanų paskatinimo, tarnybinių raštų rengimo bei pateikimo tvarkos ir kt.

1946-10-28
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
102
Lapų Nr.
86