Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Felikso Žindžiaus-Tigro 1950-07-28 įsakymas Nr. 28 dėl laisvės kovotojų įrašymo į rinktinės partizanų sąrašus. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-07-28
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
231
Lapų Nr.
30