Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Felikso Žindžiaus-Tigro 1950-07-25 įsakymas Nr. 27 dėl žuvusio partizano Katino (slap.) išbraukimo iš rinktinės partizanų sąrašų, papeikimo partizanui Riešutui (slap.), palikusiam ginklą kautynių vietoje ir parodžiusiam bailumą, skyrimo, įspėjimo partizanui Našlaičiui (slap.), palikusiam ginklą kautynių vietoje, skyrimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-07-25
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
231
Lapų Nr.
29