Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Felikso Žindžiaus-Tigro 1950-07-12 įsakymas Nr. 26 dėl Tauro apygardos vado Viktoro Vitkausko-Karijoto 1950-07-03 įsakymo Nr. 17 paskelbimo, partizanų žūties ir kt. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-07-12
Veiklos dokumentai

Paskelbtas Tauro apygardos vado Viktoro Vitkausko-Karijoto įsakymo Nr. 17 straipsnis dėl Geležinio Vilko rinktinės vado Antano Pužo-Gintaro dalyvavimo kautynėse su priešu 1950-05-02.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
231
Lapų Nr.
28