Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Felikso Žindžiaus-Tigro 1950-07-11 įsakymas Nr. 25 dėl Tauro apygardos vado Viktoro Vitkausko-Karijoto 1950-06-28 įsakymo Nr. 16 paskelbimo. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-07-11
Veiklos dokumentai

Paskelbti kai kurie Tauro apygardos vado Viktoro Vitkausko-Karijoto įsakymo Nr. 16 straipsniai dėl žuvusio Vytauto rinktinės vado Kazio Grebliko-Sakalo veiksmų, nesuderinamų su Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) nuostatais, žuvusio Vytauto rinktinės vado Vytauto Gavėno-Granito dalyvavimo kautynėse su priešu ir pagyrimo jam skyrimo po mirties.

Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
231
Lapų Nr.
27