Dokumentai

Pradžia

Tauro apygardos kapeliono Justino Lelešiaus-Grafo dienoraštis

1946–1947 m.
Dienoraščiai, atsiminimai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
K-41
Apyrašo Nr.
1
Bylos Nr.
218
Lapų Nr.
Nuo 248-1 iki 248-53