Dokumentai

Pradžia

Laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko 1950-01-05 įsakymas Nr. 1 dėl tautinio sąmoningumo puoselėjimo tarp jaunimo, priešinimosi jaunimo komunistiniam indoktrinavimui, įtraukimui į pionierių ir komjaunuolių gretas. Nuorašas

Nuorašas darytas ne anksčiau kaip 1950-01-05
Veiklos dokumentai
Saugotojas
Lietuvos ypatingasis archyvas
Fondo Nr.
3377
Apyrašo Nr.
55
Bylos Nr.
231
Lapų Nr.
1